Contoh Macam Zina dan Had Hukumnya

Contoh Macam Zina dan Had Hukumnya

Secara garis besar, had zina ada dua macam, antara lain sebgai berikut.
a. Rajam
    Jenis hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai terhukum meninggal dunia. Jika pelaku zina itu muhshan, maka hadnya adalah rajam  diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan hadits lain yang menerangkan bahwa nabi telah melaksanakan hukum rajam tersebut. Adapun yang dimaksudi dengan muhshan dalam hubungannya dengan zina adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat berikut: 1) merdeka 2) baligh/dewasa 3) ( 4)Pernah bercampur dengan suami/istri dalam perkawinan yang sah.

b.Dera atau Taghrib
   Dera yang disebut juga dengan jilid, adalah jenis hukuman yang berupa pencambukan terhadap pelaku kejahatan, sedangkan taghrib ialah jenis hukuman yang berupa pengasingan ke suatu tempat. Bentunya, yang sekarang adalah hukuman penjara. Jika pelaku zina itu laki-laki atau perempuan merdeka belum pernah campur, hadnya adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Ketetapan seratus kali dan diasingkan didasarkan pada ayat Al Quran (An-Nur:2) dan hukuman pengasingan didasarkan sabda Rasulullah Saw.
عن زيد نب خالد بن الجهينى قال سمعث النبيّ ص م يأمر فيمن زنى ولم يحصن خلد مأىة وتغر يب عام
Artinya: Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dia berkata: saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan dia bukan muhshan, didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun."(H.R. Bukhari)

c. Jika pelaku zina itu budak, 
    Baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah campur dengan istri/suami dalam perkawinan yang sah atau belum, jika berzina keduanya di dera lima puluh kali dan diasingkan selama setengah tahun, Firman Allah swt:

أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

  Artinya: "Dan apabila mereka (budak) telah menjaga diri dengan kawin mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina) make atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."(An-Nisa:25).
Maksud setengah hukuman di sini ialah setengah  dari jumlah hukuman dera atas orang merdeka, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nur ayat 2, yaitu seratus dera. Jadi hukuman mereka adalah setengahnya, yaitu lima puluh kali dera.

0 Response to "Contoh Macam Zina dan Had Hukumnya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel